+46 480 421840 michael@fl-net.se

Heltidsnormen stärker äldreomsorgen

https://www.youtube.com/watch?v=2Y9sR63uqR8 Tack Mia, Jag förstår din oro när det gäller att använda vikarier Och jag förstår också varför du hellre skulle se beordrad övertid till våra ord  medarbetare. Det är verkligen en svår balansgång mellan kostnader och kvalitet men också ett betydligt större tryck och…

Rösta för ett enat Europa 9 juni

Europa står inför en tid av stora utmaningar. Terrorhot och gängkriminalitet skakar kontinentens grundvalar och hotar vår gemensamma säkerhet och välfärd. Detta landskap av osäkerhet kräver en nyanserad och stark respons. I Sverige, liksom i resten av Europa, ser vi hur gängkriminaliteten blomstrar, och hur…

Vi vill se ett sammanhållet Europa

I en tid av global osäkerhet och interna splittringar står Europa vid en kritisk vägskäl. Den 9 juni 2024, när Europavalet äger rum, kommer väljarnas beslut att avgöra kontinentens framtid: fortsatt sammanhållning eller ökad splittring. Socialdemokraternas valstrategi pekar tydligt mot en framtid där sammanhållning prioriteras….

AI genererar film på direkten

Google lanserade plötsligt igår att deras Gemini 1.5 klarar 1 miljon tokens. Det innebär för oss vanliga människor att Googles AI-chat nu kan analysera och tolka flera hela romaner inte bara korta textstycken. Några timmar senare svarade då OpenAI med sin senaste modell “Sora” för…