+46 480 421840 michael@fl-net.se

Vill vara tydlig: Är det någon som bryter mot våra avtal så kan vi säga avtalet

Tack Mia för din interpellation och ditt engagemang för äldreomsorgen.  

Vi tar seriöst på rapporterna om Atlasvägen och följer våra strikta rutiner för tillsyn och uppföljning.  

Efter initiala rapporter har extra möten med Humana hållits för att granska verksamheten.  

Kontrollerat enskilda händelser, mat, bemanning och avvikelser 

Allt som granskats hittills har kunnat förklaras. 

Regelbundna avtalsuppföljningar säkerställer att allt går enligt avtal och lagar.  

Åtgärder har vidtagits där avvikelser rapporterats och situationer förbättrats.  

Humana och kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor samarbetar för effektiv avvikelsehantering.  

Vi planerar ytterligare granskningar och kvalitetsmätningar för alla våra äldreboenden.  

Ett speciellt uppföljningsmöte för Atlasvägen är inplanerat i maj för att granska tidigare åtgärder. 

Vi är fast beslutna att fortsätta våra noggranna uppföljningar för att upprätthålla hög standard.

Målet är att alltid säkerställa en trygg och värdig miljö för våra äldre.  

I torsdags hade vi möte i omsorgsnämnden

där vi gick igenom, avtal, avtalsuppföljning, extra granskningar, i detalj

där nämnden godkände både avtalsuppföljning och

tog till sig av den rapport som som förtvaltningschefen presenteterade där varje avvikelse som hittills presenterats förklarades.

Nu kommer det säkert fler, tidningarna brukar jobba så och i äldreomsorgen arbetar vi med de mest sköra äldre och sjukdomar är ju orsaken till att man är på äldreboende. 

När jag tog över över omsorgen 2015 som ordförande så studerade jag forskning på att mer än 70% av det som skrivs om äldreomsorgen är negativt. 

Med det sagt så vill jag vara tydlig. Är det någon som bryter mot våra avtal så kan vi säga avtalet, 

men så är inte fallet idag. De granskningar som gjorts konstaterar att avtalen följs, man gör avvikelser och man har den bemanning som vi kräver

Tack

202 / 204