+46 480 421840 michael@fl-net.se

AI genererar film på direkten

Google lanserade plötsligt igår att deras Gemini 1.5 klarar 1 miljon tokens. Det innebär för oss vanliga människor att Googles AI-chat nu kan analysera och tolka flera hela romaner inte bara korta textstycken. Några timmar senare svarade då OpenAI med sin senaste modell “Sora” för…

Vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt när det gäller AI

Vi lever i en tid av exponentiell teknologisk utveckling där Artificiell Intelligens (AI) troligen är det största som hänt mänskligheten. Då har jag varit med om både Internets och mobiltelefonens utveckling men AI slår dem med hästlängder båda två. Förändringarna kommer också att gå så oerhört mycket snabbare än vad de båda andra gjorde, vilket innebär att vi står inför en revolution i samhället som är utan motstycke i mänsklighetens historia. Det är därför det är av största vikt att vi som samhälle har förmågan att hålla två tankar i huvudet samtidigt – behovet av att både gasa och bromsa, reglera och satsa, när det gäller AI.