Tack för din interpellation, Liselotte, och ditt engagemang i den här frågan.

Din ena fråga rörde ju information om vem som kommer.


Det är vanligt att medarbetare i hemtjänsten får frågan från omsorgstagare om vem som kommer vid nästa besök. Oftast vet medarbetaren vem det är och kan förmedla det till omsorgstagaren under besöket.


Kontinuitet är en siffra som anger hur många olika personal en omsorgstagare möter i hemtjänsten under en 14-dagars period. 

Man ska då veta en del omsorgstagare har besök kontinuerligt under dagen. Det blir väldigt många besök. 

Siffrorna är såklart lättare att få låga om man har få omsorgtagare t.ex. i småkommuner eller LOV-företag med få omsorgstagare.

Det är också lättare att ha låga siffror om man har färre heltidsanställda då man tillbringar en del tid på andra enheter. I Kalmar erbjuder vi heltid till alla. Det gör det svårare såklart. 

Men att träffa samma personer så ofta det går ger ju en trygghet. 

2014 låg Kalmar på 19, ett ganska högt tal

Omsorgsnämnden har därför haft det här som en prioriterad fråga under många år. 

Och det har gett resultat. 

Kalmar kommun har sedan 2018 varit bland de 25% bästa i Sverige när det gäller kontinuitet. 

2020 blev vi också topp 30 med hedrande 20 plats i Sverige i konkurrens just med småkommuner. Emmaboda, Sorsele, Öckerö


Siffrorna de här åren  12 13 11 13 13

Idag ligger vi på 15, lite högre alltså, det visar inte minst hur viktigt det är att kunna hålla i ett arbete som görs. 

Vi arbetar för att minska siffrorna genom att ha 4-6 medarbetare per områdesindelning. Små grupper. 

Samtliga enheter har upprättat en handlingsplan kopplat till kontinuitetsprocessen med syfte att förbättra resultatet.

Jag är övertygad om att det även denna gång kommer att ge resultat

Tack