En avgörande tid för Europa

Europa står inför betydande utmaningar. Kriget i Ukraina har omkullkastat den europeiska säkerhetsordningen och hotar demokratin både inifrån och utifrån. I denna tumultartade omvärld är EU en trygg hamn för Sverige och svenska folket. Den 9 juni går Sverige till ett val som inte liknar något tidigare EU-val. Vi socialdemokrater menar att detta är ett avgörande ögonblick för att stärka sammanhållningen i Europa och därmed försvara vår fred, säkerhet och demokrati.

Hoten mot europeisk sammanhållning

Rysslands invasion av Ukraina är ett direkt angrepp på varje lands rätt att bestämma över sin egen framtid och ett brott mot den europeiska säkerhetsordningen. Samtidigt ser vi hur högerpopulistiska och auktoritära krafter, ofta i samarbete med traditionella högerpartier, flyttar fram sina positioner. Dessa krafter attackerar grundläggande demokratiska värden och hotar vår gemensamma trygghet. Högerextrema partier och auktoritära ledare i Europa arbetar aktivt för att splittra våra samhällen och underminera demokratin. Exemplet på Trollfabriker är bara ett i mängden.

Lösningar för ett enat och starkt Europa

För att motverka splittring och främja ett starkare Europa föreslår Socialdemokraterna följande åtgärder:

  1. Ökat stöd till Ukraina: Vi måste fortsätta att stödja Ukraina ekonomiskt, humanitärt och militärt. Detta inkluderar användningen av vinster från frysta ryska centralbankstillgångar och skärpta sanktioner mot Ryssland för att stoppa EU:s beroende av rysk gas och olja.
  2. Stärkta säkerhetsstrukturer: EU:s försvars- och säkerhetsarbete måste intensifieras. Detta innebär ett ökat samarbete med Nato och att ta bort vetot i sanktionsbeslut. Vi måste stärka EU:s cybersäkerhet och arbete mot desinformation, valpåverkan och hybridhot.
  3. Försvar av demokrati och rättsstat: Alla EU:s medlemsstater ska leva upp till våra gemensamma demokratiska värderingar och respektera mänskliga rättigheter. Det ska vara möjligt att utesluta medlemsstater som inte längre kan anses vara demokratier. Vi måste också säkra aborträtten i hela EU genom att skriva in rätten till säker och trygg abort i EU:s rättighetsstadga.
  4. Ekonomisk och social rättvisa: För att minska ekonomiska klyftor och öka jämlikheten krävs reformer som säkrar en rättvis arbetsmarknad. Vi vill införa en europeisk sexköpslag för att bekämpa människohandel och stärka kvinnors rättigheter. Vi måste också kraftsamla mot skattefusk, skattesmitning och penningtvätt.

Vi får det gjort

Socialdemokraterna är redo att ta ansvar för att skapa ett enat och starkt Europa. Vi har visionen, erfarenheten och viljan att driva på för förändring. Men vi kan inte göra det ensamma. Vi behöver ditt stöd och ditt engagemang. Tillsammans kan vi bygga en framtid utan splittring, där sammanhållning och solidaritet är ledstjärnor.

Den 9 juni 2024 är en möjlighet att visa att vi tror på ett starkt, enat och rättvist Europa. Din röst är viktig. Låt oss tillsammans stå upp mot de krafter som vill splittra oss och istället arbeta för ett Europa där alla människor har möjlighet att leva ett tryggt och värdigt liv. Vi får det gjort.

Gör något stort. Rösta för sammanhållning, inte splittring. Det är ingen liten sak.

Michael Ländin/ Ersättare Riksdagen för Socialdemokraterna Kalmar län