Sverige befinner sig i en kris. Arbetslösheten ökar, lågkonjunkturen håller landet i ett järngrepp, och ekonomiska klyftor blir allt djupare. Den nuvarande SD-styrda moderatregeringen har svarat med skattesänkningar för de rikaste, vilket har skapat en akut sjukvårdskris, nedskärningar i skolan och en försummad arbetsmarknadspolitik. För att vända detta föreslår Socialdemokraterna en vårbudget som fokuserar på samhällets mest akuta problem:

  1. Sjukvården: För att vända den akuta sjukvårdskrisen föreslår vi att fördubbla regeringens anslag till sjukvården. Detta kommer att ge sjukvården de resurser som behövs för att möta befolkningens behov och undvika ytterligare nedskärningar.
  2. Gängkriminalitet: Vi föreslår en riktad satsning om 700 miljoner kronor för att punktmarkera unga i eller på väg in i kriminalitet. Detta kommer att minska nyrekryteringen till kriminella gäng och stoppa våldsspiralen som hotar Sveriges trygghet.
  3. Skolan: Vi föreslår en dubblering av regeringens skolanslag för att förhindra nedskärningar och stärka undervisningen. Detta är avgörande för att säkra en högkvalitativ utbildning för alla elever och skapa en bättre framtid för kommande generationer.
  4. Sommaraktiviteter: För att undvika att sommaren blir en rekryteringsperiod för kriminella gäng, och ge alla barn en meningsfull sommar, satsar vi 700 miljoner kronor på sommarlovsaktiviteter. Detta kommer att omfatta aktiviteter som fotbollsturneringar, praktikplatser och kulturevenemang.
  5. Studiebidrag: Sveriges gymnasieelever ska få behålla studiebidraget över sommaren, vilket ger en ekonomisk lättnad för både eleverna och deras familjer, och bidrar till att skapa en meningsfull sommar.
  6. Arbetsmarknadspolitik: Vi avvisar regeringens neddragningar och föreslår en aktiv arbetsmarknadspolitik som får fler i arbete. Detta är avgörande för att vända lågkonjunkturen och skapa en hållbar ekonomi.
  7. Byggsektorn: Vi föreslår åtta miljarder kronor i byggstimulanser och statliga byggkrediter, samt en platsgaranti för bygglärlingar. Detta kommer att återuppliva byggsektorn och skapa en stabil grund för framtida tillväxt.

Dessa förslag är konkreta åtgärder för att möta Sveriges mest akuta samhällsproblem och skapa en hållbar framtid för alla. De finansieras genom en skatt på bankernas räntenetton, vilket gör att de sektorer som tjänat på krisen bidrar till att bygga ett starkare Sverige.

En socialdemokratisk regering skulle prioritera sammanhållning, välfärd och trygghet för alla medborgare. Genom att investera i sjukvården, skolan, tryggheten och arbetsmarknaden kan vi skapa ett samhälle som håller ihop, oavsett de utmaningar som kommer. Det är dags att bygga ett Sverige där alla har möjlighet att blomstra. Byt regering nu!

Michael Ländin, ersättare riksdagen för Socialdemokraterna Kalmar län