+46 480 421840 michael@fl-net.se

Politiskt ledarskap och ett enat Europa

Socialdemokraterna spelar en central roll i att skapa sammanhållning. Väljer du oss på EU-valsedeln i juni så väljer du en motverkande kraft mot de extrema högervindar som blåser genom Europa just nu. Samhällsförändringar kräver beslutsamt ledarskap I tider av ökad osäkerhet, där politiska och sociala…

Rösta för ett enat Europa 9 juni

Europa står inför en tid av stora utmaningar. Terrorhot och gängkriminalitet skakar kontinentens grundvalar och hotar vår gemensamma säkerhet och välfärd. Detta landskap av osäkerhet kräver en nyanserad och stark respons. I Sverige, liksom i resten av Europa, ser vi hur gängkriminaliteten blomstrar, och hur…

Vi vill se ett sammanhållet Europa

I en tid av global osäkerhet och interna splittringar står Europa vid en kritisk vägskäl. Den 9 juni 2024, när Europavalet äger rum, kommer väljarnas beslut att avgöra kontinentens framtid: fortsatt sammanhållning eller ökad splittring. Socialdemokraternas valstrategi pekar tydligt mot en framtid där sammanhållning prioriteras….