I Kalmar kommun har vi kontinuerligt strävat efter att ligga i framkant och topp 30 i landet när det gäller äldreomsorg. Våra boenden Berga Backe, ingeltorsvägen, S:t Kristoffers väg Jungmansgården, Vänskapens väg, Varvet med flera och det nyligen invigda Villa Linné är bevis på vårt engagemang. Nu står Lindsdal på tur, planerat att vara klart för inflyttning 2026,  där vi är redo att ta ytterligare steg mot en äldreomsorg anpassad för framtiden.

Det nya boendet i Lindsdal kommer att omfatta 48 moderna lägenheter, utrustade med den senaste välfärdstekniken för att stödja våra äldres självständighet och välbefinnande. Ett exempel på denna teknik är de innovativa hygientoaletterna, som inte bara tvättar med ljummet vatten utan också torkar med varmluft. Enkla med ett fåtal knappar.

Denna teknik är en central del i vårt arbete för att öka integriteten och självständigheten hos de boende, vilket också bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för vår personal. Detta möjliggör också att personalen kan fokusera mer på personcentrerad omsorg och social interaktion.

Det är viktigt för oss i Kalmar kommun att varje nytt boendeprojekt, som de i Lindsdal, inte enbart uppfyller dagens krav utan också ser till framtida behov. Det nyrenoverade Enliden i Rockneby som har inflyttning i slutet av detta år har självklart brandskydd i form av sprinklers på alla rum. Dessa boenden är inte bara byggnader; de är hem och egna lägenheter där våra äldre kan känna sig trygga och respekterade.

Vår ambition är att detta initiativ i Lindsdal ska tjäna som en modell för hur vi kan utveckla äldreomsorgen över hela Sverige. Ett nytt välkomnande boende, lokaler för hemtjänsten och en modern träffpunkt. Mitt i centrala Lindsdal och nära till affär, apotek och hälsocentral.
Vi bygger inte bara för nuet utan för en framtid där våra äldres behov står i centrum. Låt oss tillsammans skapa en äldreomsorg i Lindsdal som vi alla kan vara stolta över.

Michael Ländin, (s) Ordförande Omsorgsnämnden Kalmar