Sverige är det land i världen där det är vanligast att bo ensam. I tider med pågående pandemi blir ensamheten ännu mer påtaglig. Efter ålderspensionen ökar den sociala isoleringen markant enligt Statistiska centralbyrån: Bland 75–84 åringarna är cirka 10 procent socialt isolerade. Bland de allra…