Ibland tror oppositionen att de har en helt ny idé som ingen annan har tänkt på. Det är dessvärre felaktigt.

“Jag vill börja med att tacka motionärerna för deras motion som lyfter en viktig fråga inom vår äldreomsorg.

Att identifiera uppgifter som inte kräver undersköterskekompetens, vilket skulle frigöra tid för vårdpersonal och skapa arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Omsorgsförvaltningen jobbar redan med liknande initiativ.

Vi har tagit bort arbetsuppgifter från undersköterskor som städning och service av bilar och cyklar.

Ung Omsorg – detta succéprojekt där 100 ungdomar avlastar om helgerna på alla vård- och omsorgsboende i hela Kalmar

Vi har också börjat se över arbetsuppgifterna inom både hemtjänst och särskilda boenden.

Dessutom har samarbetet med arbetsmarknadsenheten redan gett bra resultat.

Men för att möta framtidens utmaningar inom äldreomsorgen fortsätter vi att omvärldsbevaka och är alltid öppna för nya ideer.

Detta arbete kommer att säkerställa att vi kan leverera högkvalitativ omsorg samtidigt som vi nyttjar våra resurser på bästa möjliga sätt.

I ljuset av det här pågående arbetet och de insatser som redan har genomförts, anser vi att motionen är besvarad.

Vi ser fram emot att fortsätta utveckla äldreomsorgen i Kalmar tillsammans och kan väl avslutningsvis säga att det är en bra idé men vi håller redan på med detta.

Bifall till kommunstyrelsens förslag

Tack.”