Socialdemokraterna spelar en central roll i att skapa sammanhållning. Väljer du oss på EU-valsedeln i juni så väljer du en motverkande kraft mot de extrema högervindar som blåser genom Europa just nu.

Samhällsförändringar kräver beslutsamt ledarskap

I tider av ökad osäkerhet, där politiska och sociala spänningar intensifieras både i Sverige och i Europa, står behovet av starkt och samlande ledarskap klart. Splittring och polarisering hotar den samhälleliga gemenskapen, medan utmaningar som ekonomisk instabilitet och säkerhetshot kräver gemensamma åtgärder. Socialdemokraterna har en lång tradition av att förespråka sammanhållning och enhet, vilket gör oss väl rustade att leda detta arbete.

Splittringens konsekvenser

Det politiska landskapet i Europa och Sverige har förändrats markant, där framväxande nationalistiska och separatistiska rörelser utgör allvarliga hot mot samhällsstabiliteten. Dessa rörelser fördjupar klyftorna mellan människor baserat på nationalitet, etnicitet och socioekonomisk status, vilket underminerar den sociala sammanhållningen och förtroendet för politiska institutioner. Den växande splittringen ökar risken för missförstånd, konflikter och till och med våld, vilket gör det brådskande att agera.

En socialdemokratisk strategi för Europa

För att motverka dessa splittrande krafter och främja enighet, måste vi som socialdemokrater arbeta aktivt för att stärka banden mellan Europas nationer samt inom vårt eget land. Det innebär att vi ska:

  • Främja politik som stärker ekonomisk och social rättvisa över nationsgränserna, vilket kan minska spänningar och bygga förtroende.
  • Engagera oss i dialog och samarbete med andra politiska partier och länder för att hitta gemensamma lösningar på de problem vi står inför.
  • Stärka EU:s roll som en stabiliserande kraft i Europa genom att verka för mer integrerade politiska och ekonomiska strukturer.

För ett starkare och mer enat Europa

Nu är det dags för alla som värderar stabilitet, säkerhet och samhörighet att stå upp och göra sin röst hörd. Vi uppmanar alla att engagera sig i kommande val och stödja politiker och politik som främjar sammanhållning och samarbete över gränserna. Tillsammans kan vi bygga ett starkare och mer enat Europa, där framtiden präglas av hopp istället för rädsla. Låt oss stå enade och visa att sammanhållning är vägen framåt. Vi får det gjort – tillsammans.

Michael Ländin, ersättare i riksdagen för Socialdemokraterna i Kalmar län