En röst på mer jämställdhet

Jag heter Michael Ländin och är riksdagskandidat för Socialdemokraterna En av de frågor jag vill driva i riksdagen är jämställdhet. Jämställdhet är ju ett av FN:s globala mål. Det handlar om att mäns våld och förtryck mot kvinnor måste upphöra. Nolltolerans säger jag! Eller delat…