Europa står inför en tid av stora utmaningar. Terrorhot och gängkriminalitet skakar kontinentens grundvalar och hotar vår gemensamma säkerhet och välfärd. Detta landskap av osäkerhet kräver en nyanserad och stark respons.

I Sverige, liksom i resten av Europa, ser vi hur gängkriminaliteten blomstrar, och hur de pumpar in miljoner i de kriminella nätverken och destabiliserar våra samhällen. Samtidigt höjs terrorhotnivån, och den kollektiva känslan av trygghet minskar. Dessa problem känner inga gränser och kan därför inte bekämpas effektivt på enbart nationell nivå.

För att hantera dessa säkerhetsutmaningar krävs ett starkt och sammanhållet Europa. EU måste spela en central roll i att samordna åtgärder mellan medlemsländerna. Det innebär strängare lagstiftning mot gränsöverskridande kriminalitet och ökad finansiering till Europol för att effektivt bekämpa organiserad brottslighet och terrorism. Vidare behöver vi stärka det europeiska samarbetet kring sociala frågor, för att minska de socioekonomiska klyftorna som ofta ligger till grund för kriminalitet.

Som medborgare i detta historiska skede har vi ett ansvar. Vi måste ställa krav på våra politiker att agera för ett starkare och mer sammanhållet Europa. I det kommande Europavalet har vi möjlighet att rösta för en framtid där säkerhet och välfärd prioriteras och där gränsöverskridande samarbete ses som en lösning, inte som ett problem. L

åt oss tillsammans arbeta för ett Europa där varje medborgares säkerhet och välbefinnande står i fokus. För det är endast genom sammanhållning och gemensamma insatser vi kan bygga ett tryggare och starkare Europa för alla.

Rösta på Socialdemokraterna i EU-valet den 9 juni!

Michael Ländin, Ersättare riksdagen för Socialdemokraterna i Kalmar län