Tack Mia  för din fråga om palliativ vårdutbildning, det är en viktig punkt. 

 

Palliativ vård är en central del i vårt arbete inom äldreomsorgen, och jag delar din åsikt om vikten av att alla våra medarbetare, oavsett anställningsform, ska ha adekvat utbildning inom detta område.

 

För närvarande är det dock inte planerat att alla ska genomgå den specifika webbutbildningen. Men det betyder inte att vi förbiser vikten av palliativ vård. 

 

Tvärtom, vi har redan integrerat element av palliativ omsorg i våra befintliga utbildningar och arbetsprocesser.

 

Från och med i år ingår palliativ vård som en del i vårt utökade introduktionspaket för alla nyanställda, inklusive sommarvikarier. Detta paket ger en bred grundutbildning, det det ingår:

– demenskunskap, värdegrund, bemötande, psykisk ohälsa och förflyttning.
I flertalet av utbildningsområdena berörs palliativ omsorg, tex inom värdegrund, munvård och läkemedel.  Rehabenheten utbildar i hur man bemöter och hanterar personer i livets slut när de är sängliggande.


Våra sjuksköterskor spelar också en nyckelroll i att säkerställa kvaliteten på palliativ vård. 

 

Vi har “palliativa spjutspetsar” inom kommunal primärvård, sjuksköterskor som utbildar sina kollegor och säkerställer en hög standard i vården.

 

Dessutom hade vi förra året en särskild utbildning för personal på vård- och omsorgsboenden och delar av hemtjänsten  

 

där utbildningen bestod av en film “Leva tills jag dör” med reflektionsfrågor kring liv och död.

Detta bidrog till en fördjupad förståelse för livets alla skeeden. Jag var själv och tittade på den på biostaden tillsammans med en stor grupp andra medarbetare. . 

 

Jag håller med om att ständig förbättring och utbildning är nyckeln till högkvalitativ vård. Vi strävar alltid efter att hitta de mest effektiva sätten att höja kompetensnivån hos alla våra medarbetare. 

 

Din poäng är mycket värdefull och vi kommer definitivt att överväga den här webbutbildning som en del av vår framtida strategi.

 

Tack för ditt engagemang i denna viktiga fråga. Det är bara genom sådana frågor vi kan fortsätta att utveckla och förbättra vår omsorg. Tack!