Hur ska M, L och KD kunna vara ett alternativ i Kalmar om de inte kan enas i Arenafrågan och 120 miljoner kronor?