Jag är stolt över att bo i Kalmar. Vi har en välskött kommun som hela tiden är på väg framåt. Invånarantalet och framtidstron växer hela tiden. Det behövs i dessa tider med pandemi och det enorma tryck den utövar på hela vårt samhälle och äldreomsorgen. Trots det är Kalmar ett föredöme i landet.

 

Borta för alltid är min barndoms “det gaur inte”. Det har ersatts med nya bostäder, nya jobb, och en framtidstro bland Kalmars befolkning. En framtidstro också på äldreomsorgen.

 

För någon vecka sedan fick jag möjligheten att berätta för statsminister Stefan Löfven om vår fantastiska resa mot topp 30 i äldreomsorgen. Jag fick berätta om när vi blev utsedda till modellkommun av SKR och när vi blev nominerade som föredöme i hela Europa av organisationen Innovation in politics. Berättade också om när vi nådde topp 30 inom kontinuitet.

 

Jag är stolt över att bo i Kalmar. För i många andra kommuner kan vi läsa om besparingar i äldreomsorgen. Kommuner som bara ligger ett stenkast härifrån men ändå styrs helt annorlunda. I Kalmar kan vi istället göra nya miljonsatsningar vilket leder till en ännu bättre äldreomsorg. Det gör Kalmar till en stad som det är tryggt att bo och leva i. Äldreomsorgen finns där och fungerar när du behöver du den.

 

Här satsar vi istället på att kommande år:

  • Ta bort de delade turerna för alla medarbetare. Delade turer är ett stort problem för många. Det är oerhört ansträngande och svårt att anpassa till ett socialt liv. Det gör också yrket mindre attraktivt och det blir svårare att rekrytera medarbetare. Eftersom majoriteten av de som arbetar delade turer är kvinnor är detta självklart också en jämställdhetsfråga.
  • Införa ännu mer fika, promenader och aktiviteter och gratis gymträning. Genom “Kalmarlyftet” som presenterades i somras satsar vi ytterligare resurser till bland annat kvalité, reflektionstid och ännu mer socialt innehåll för våra äldre. Satsningen rullar ut fullt nästa år.
  • Dessutom ett paket för att motverka den ofrivilliga ensamheten bland äldre. För Kalmars del innebär ensamhet att att tusentals äldre i kommunen är socialt isolerade och ensamma och riskerar att förkorta sitt liv. Därför genomför nu Omsorgsnämnden ett paket med satsningar som syftar till att motverka den ofrivilliga ensamheten bland kommunens äldre invånare.

 

Ovanpå detta fortsätter vi bygga nya äldreboenden som Karlssons äng och i Lindsdal så att alla som behöver får plats och genom “Äldreomsorgslyftet” så vi utbildar ännu fler undersköterskor för att bemanna de här boendena.

Jag är som sagt var otroligt stolt och glad över att bo i Kalmar!

 

Michael Ländin, (s) Ordförande Omsorgsnämnden, Kalmar

Publicerad Hela Östrasmåland och Barometern november 2020.