I november 2021 äger Socialdemokraternas 41:a partikongress rum. En av de motioner som då kommer att behandlas är mitt förslag om Nollvision för sexualbrott. Motionen bifölls på en enig distriktskongress nu i helgen. Otroligt glädjande! Politik gör skillnad.