För snart två år sedan tog nya omsorgsnämnden över ansvaret för äldreomsorgen i Kalmar. Sedan dess har oerhört mycket hänt att vara glad över.

Då i januari 2015 stod vi inför en väldigt negativ bild av omsorgen i allmänhetens ögon och dessutom ett befarat ekonomiskt underskott på kanske 15 miljoner kronor. Ett sparprogram hade beslutats och vi tog emot en namninsamling på 4 000 namnunderskrifter för att behålla Kalmars träffpunkter. Därefter satte vi igång med ett antal konkreta beslut.

• Den nya omsorgsnämnden lyckades samla sig och sätta en tydlig vision och tydliga mål för verksamheten. Mål som kan följas ner på varje enhet.

• En bättre kommunikation som gett tydligare och transparent information till alla som berörs som omsorgstagare, anhöriga, media, allmänhet och framförallt vår egen personal.

• En ny förvaltningschef rekryterades som på uppdrag av nämnden omorganiserade administration och verksamhet. Ett arbete som innebär ständig förbättring.

Det här grundläggande och målinriktade arbetet har nu gett resultat. Vi klarar merparten av våra satta mål och både omsorgstagare och medarbetare har i de senaste undersökningarna blivit mer nöjda. När vi nu summerar halvtid kan vi bocka av ett antal punkter som gjort att Kalmar nu går mer i riktning att bli en av Sveriges bästa äldrekommuner…

Läs hela artikeln här…