Tack Mia, Jag förstår din oro när det gäller att använda vikarier
Och jag förstår också varför du hellre skulle se beordrad övertid till våra ord  medarbetare.

Det är verkligen en svår balansgång mellan kostnader och kvalitet men också ett betydligt större tryck och krav på våra medarbetare.
Det här skulle ju på sikt påverka omsorgen vi erbjuder. Låt mig förklara hur vi tänker i Kalmar kommun.

Först och främst, vi följer arbetstidslagen och ser till att våra medarbetare får möjlighet att planera sin fritid och återhämtning. 

Vi använder övertid endast i oförutsedda situationer.
Detta är viktigt för en hållbar arbetsmiljö.

Men vi gör mer än så. Vi jobbar på att minska antalet timanställda och istället erbjuda fasta anställningar med bättre villkor. 

Det här bidrar till stabilitet och kontinuitet, något som är mycket viktigt för våra omsorgstagare. 

Vilket i sin tur bidrar till det som du var inne på med patientsäkerhet och trygghet för våra omsorgstagare. 

Faktum är att jämfört med andra kommuner, har vi en väldigt låg andel timanställda inom äldreomsorgen. 2021 var vi bäst i Sverige. 

Heltid är också normen hos oss. Det betyder att de som vill jobba heltid får det. Detta ger oss en flexibilitet som är ekonomiskt hållbar.

Samverkanspass, där medarbetare jobbar på olika avdelningar, är oftast inom den egna eller närliggande enheter. Så våra omsorgstagare får se bekanta ansikten, vilket skapar en känsla av trygghet.

Så, för att svara på din fråga: Att alltid ha ordinarie personal på plats, även om det innebär övertid, är inte alltid det mest hållbara alternativet, varken ekonomiskt eller för våra medarbetares välbefinnande. Och absolut inte för våra omsorgstagare. 

Vår nuvarande strategi, där vi fokuserar på heltidsanställningar och minskar beroendet av timanställda, erbjuder en balans som gynnar både omsorgstagarna och medarbetarna.

Det är viktigt att vi fortsätter att granska och förbättra våra metoder. Din fråga är central i det här. 

Tack för att du tog upp det. Låt oss jobba vidare med att hitta de bästa lösningarna tillsammans. Tack!