I en tid av global osäkerhet och interna splittringar står Europa vid en kritisk vägskäl. Den 9 juni 2024, när Europavalet äger rum, kommer väljarnas beslut att avgöra kontinentens framtid: fortsatt sammanhållning eller ökad splittring. Socialdemokraternas valstrategi pekar tydligt mot en framtid där sammanhållning prioriteras.

Europa och Sverige kämpar mot flera sammanflätade utmaningar: gängkriminalitet, inflation och en växande pessimism bland befolkningen. Dessa problem förvärras av externa hot som geopolitiska konflikter och kriget på vår kontinent. Vi ser hur pro-ryska, högerextrema och fundamentalistiska religiösa krafter, tillsammans med vissa etablerade partier och auktoritära ledare, bidrar till splittring och svaghet i våra samhällen.

Socialdemokraternas svar på dessa utmaningar är en ökad satsning på sammanhållning, stabilitet och styrka inom EU. Det krävs en stark svensk representation i Bryssel som aktivt motverkar splittring och främjar gemensamma europeiska värderingar och mål. En sådan politik innebär att aktivt arbeta för säkerhet, bekämpa terror och gängkriminalitet, samt stärka vår gemensamma klimat- och miljöpolitik. Ekonomisk stabilitet och tillväxt bör också stå högt på agendan, för att säkerställa att EU-länderna gemensamt kan möta framtidens utmaningar.

Nu står vi inför ett historiskt tillfälle att forma framtiden. Detta är inte tiden för passivitet eller splittring. Vi måste agera tillsammans för att skapa ett säkrare, starkare och mer sammanhållet Europa. Jag uppmanar alla, oavsett politisk tillhörighet, att förena sig bakom denna vision för vårt gemensamma bästa. Låt oss göra valet 2024 till en vändpunkt för Europa, där vi väljer sammanhållning framför splittring. För ett Europa som står enat, kan vi bygga en ljusare framtid för oss alla.

Michael Ländin (s) Ersättare i riksdagen för Socialdemokraterna i Kalmar län