Kalmar kommun har länge stått som en bastion av innovation inom äldreomsorgen i Sverige, främst genom sin framstående användning av välfärdsteknik och digitalisering. Under året som gått har vi varit årets ehälsokommun i Sverige. Detta har gjort Kalmar känt i bara i Sverige utan hela Norden. Nu vår är jag därför inbjuden att berätta om detta både till Vårdarenan och Vitaliskonferensen.

Vi har med stolthet nått en punkt där vår äldreomsorg inte bara möter dagens behov utan även banar väg för framtiden. Med detta som utgångspunkt, blickar vi nu framåt mot ännu djärvare projekt som kommer att revolutionera vården ytterligare. Vår nyligen genomförda studieresa till Japan har öppnat nya dörrar för innovation.

Japan, en global ledare inom välfärdsteknik, har gett oss värdefulla insikter och inspiration. Resultatet är ett ambitiöst projekt inom äldreomsorgen som inte bara fokuserar på effektivisering och digitalisering, utan även på att skapa en lugn, tyst och luktfri boendemiljö för våra äldre.

En av de mest lovande innovationerna är införandet av sensorer.  Både i inkontinensskydd för att upprätthålla god hygien, komfort och integritet för våra äldre. Men även ett effektivt verktyg för att förebygga fall – en av de största riskerna inom äldreomsorgen. Det handlar inte bara om att införa ny teknik, utan att göra den till en integrerad och värdeskapande del av vård- och omsorgsprocessen.

Vi står också inför ett skifte där traditionella arbetsmetoder förhoppningsvis ersätts med AI-baserad schemaläggning för att minska administrationen och öka effektiviteten. Med detta förhållningssätt kan personalen fokusera mer på det mänskliga mötet och individuell omsorg, samtidigt som vi optimerar resursanvändningen.

Denna digitala transformation av äldreomsorgen leder oss mot en mer hållbar och klimatsmart kommun. Genom att kontinuerligt omvärldsbevaka och integrera ny teknik, bidrar vi inte bara till våra omsorgstagares välbefinnande, men även till en hållbar framtid för hela kommunen.

Denna väg framåt ställer dock viktiga frågor om etik, integritet och dataskydd. Hur balanserar vi dessa innovationer med respekt för individens privatliv och säkerhet? Kalmar kommun är fast besluten att navigera dessa frågor med största ansvar och öppenhet.

Som en kommun i framkant av eHälsa, är det vårt ansvar att fortsätta utforska och implementera dessa banbrytande tekniker. Vår ambition är så klart att sprida allt det vi lärt oss till hela länet. Med detta engagemang stärker vi vår position som en föregångare inom svensk äldreomsorg, och fortsätter att sätta standarden för vad en modern, effektiv och human äldreomsorg kan och bör vara.

Michael Ländin, (s) Ordförande Omsorgsnämnden Kalmar