Intervju i TV4 idag. Jag sa att det var galet att äldre som är i behov av hemtjänst ger sig ut och reser över hela landet mitt i en pandemi och sen kräva hemtjänst på nya platsen i ett så ansträngt läge som vi är. Det är inte försvarbart.