Vi har har skapat DinGåva.nu som är en digital plattform där svenska föreningar kan få in mer pengar för att på olika sätt för att kunna utveckla och driva sin verksamhet. Nu går vi vidare och bildar en icke vinstdrivande stiftelse, vars främsta syfte är att göra världen bättre. Vi vill lyfta fram Sveriges föreningsliv som ett föredöme och stötta föreningar globalt.

DinGåva.nu är en digital plattform för att hjälpa föreningar genom att via Swish, bank eller kreditkort samla in pengar digitalt. Hittills har snart tvåhundra föreningar från hela landet aktivt lagt till sig på plattformen. Många privatpersoner har också skänkt gåvor och sponsrat. Det är vi och föreningarna oerhört tacksamma över.

Idag är det också tydligare än någonsin att gränserna mellan nationer och världsdelar suddats ut. Det är samma kriser överallt på jorden vare det sig är klimatförändringar eller pandemier som drabbar oss. Inget land kan ensamt lösa dessa frågor. Detta är problem som är gemensamma för hela världen.

Därför tar vi nu nästa steg, där vi inte bara hjälper svenska föreningar och organisationer. Vi kommer nu även att rikta hjälpen var den än behövs i världen. Inte för att på något sätt ersätta de hjälporganisationer som redan finns. Men för att stärka och komplettera dem samt göra insamling lättare och mer digital. Vi vänder oss dessutom till de föreningar med allra minst resurser och möjlighet att samla in pengar på egen hand. För att klara detta kommer vi att genomföra följande åtgärder:

  1. Vi bildar en icke vinstdrivande stiftelse med namnet DinGåva.   
  2. Vi ansöker om 90-konto till stiftelsen för att också öka trovärdighet och transparens.
  3. Vi öppnar domänen dingava.org för hela världen. 
  4. Vi öppnar för anslutning av föreningar och organisationer i hela världen så länge de står bakom grundläggande rättigheter.
  5. Vi öppnar för möjligheten att bli digital volontär som innebär man hjälper till och gör en insats, framför allt online.
  6. Nytt arbetssätt där bankavgifterna varje år räknas samman och jämförs mot avsatt belopp. Allt överskott går till föreningarna som under året fått gåvor genom stiftelsen.

Mitt i alla svårigheter vi står inför och risken för ekonomiska svårigheter efter krisen för många länder har vi ändå hopp. Vi ser vi det här som en fantastisk möjlighet där vi startar en digital motorväg med hjälpverksamhet till föreningar och organisationer på ett globalt plan. En enorm möjlighet jobba för något vi tror på för att tillsammans göra världen bättre.

Michael Ländin
Styrelseordförande för Stiftelsen DinGåva (under bildande)

FAKTA: Föreningar eller olika former av sammanslutningar har funnits i väldigt länge enligt historikerna. Få vet idag att Paris Universitet startade som en förening, att piraterna på 1700-talet hade en egen förening eller att vi genom att läsa på runstenar, vet att föreningar fanns redan på vikingatiden. Inte så konstigt att det finns 200 000 ideella föreningar i Sverige idag som tillsammans uträttar underverk.