På Vitalismässan i Göteborg utsågs härom veckan Kalmar till Årets Ehälsokommun. Det är ett fantastiskt pris att få motta. Det är också ett kvitto att det arbete vi gjort har fungerat. I juryn sitter bland annat SKR, Myndigheten för delaktighet, Vårdförbundet, Föreningen Sveriges Socialchefer och Neuroförbundet, vilket ger priset en stor legitimitet. .

Motiveringen löd: Med tydlig prioritering från politik och ledning har man skapat förmåga och förutsättningar för medarbetare att utveckla nya arbetssätt till nytta för invånare. En kommun som satt medskapande, tillgänglighet och individens egna resurser som utgångspunkt för utvecklingen. En kommun som skapat starka allianser med andra och som drivs av nyfikenheten till nya lösningar. 

En kommun som vågar testa och lära av misstag, men som bestämt sig för att vara bäst på att använda digitalisering för omställning till nära hälsa, vård och omsorg. En kommun som vet att ensam inte är stark, som fokuserar på att realisera nytta och som med kraft driver förflyttning till en mer hållbar och tillgänglig verksamhet.

Det är inte utan att man blir stolt. Främst är det arbete som gjorts av alla medarbetare i Kalmar kommun. De ansvariga för digitalisering har gjort ett fantastiskt jobb. Men även de tusen undersköterskor som fått stöd och utbildning i grundläggande teknik med hjälp av digitaliseringscoacher och de många specialistundersköterskor som lagt ned oerhörd tid på kompetenshöjning inom området.

Detta har lett till ett engagemang som också smittat av sig på omsorgstagare och patienter. Ute i verksamheten finns nu många ehälso- och välfärdstekniska produkter som gör att vi kan ägna mer tid åt omsorgsnära verksamhet och mindre tid till annat. Det handlar om medicinrobotar, nattkameror, digitala signeringslistor, hygientoaletter eller en trygghets- och larmcentral där vi idag som en pilottest provar att närmaste larmpatrull åker på larmet.

Samverkan är också en viktig del av det här priset. Linnéuniversitetet, eHealth Arena, Region Kalmar län och Kommunförbundet för att nämna några. Alla kan ta åt sig en del äran av att Kalmar kommun nu får detta pris.
Men arbetet slutar inte här. Att bli utnämnd till Årets eHälsokommun är bara början och ett ansvar att sprida detta i hela länet. Men också ett ansvar att fortsätta att driva förändring och innovation ännu mer, med målet att förbättra livskvaliteten för alla våra invånare. Grattis Kalmar!

Michael  Ländin (S), Ordförande i Omsorgsnämnden Kalmar kommun.

Publicerad i Barometern 8 juni 2023