Plötsligt dyker rubriken upp i tidningen: “Kalmar kan spara nästan 300 miljoner”. Orsaken till rubriken är att Svenskt näringsliv och dess ordförande Leif Östling gjort ett nedslag i siffror från kommunerna där man jämför hej vilt. Man jämför Kalmar med småkommuner som har 5000 invånare. Man tar inte hänsyn till demografi, befolkning, statligt stöd eller utjämningssystem. En snabbkoll (som tidningen borde gjort) med SKL visar att SKL tycker det är oerhört vanskligt att dra några som helst slutsatser av en sån här undersökning. Men undersökningen som citeras ordagrant och tvärsäkert säger att vi i äldreomsorgen i Kalmar kan spara 117 miljoner . Vi har alldeles för lite privat verksamhet säger man i sitt bildspel. Leif Östlig som en gång i tiden var vd på Scania får utveckla sitt resonemang lite i tidningen “När jag jobbade i näringslivet var alltid höga sjuktal en signal om låg effektivitet. ”

I min värld är hög sjukfrånvaro ett tecken på att det är tufft ute i verksamheten. Det är människor vi jobbar med, inte reservdelar från Scania Lastbilar. Vi kan inte få dem att göra sina toalettbesök snabbare än förra veckan. Istället jobbar vi i Kalmar med att avlasta i verksamheten. På många olika sätt. T.ex. genom att införa social tid, promenader, samtal och att äta tillsammans med våra äldre. Detta ger extra resurser ute i verksamheten som sänker sjukfrånvaron och nu i juli hade vi den lägsta sjukfrånvaron i Kalmars omsorg på tre år. Detta kostar naturligtvis extra pengar men ger en betydligt bättre äldreomsorg än den som Svenskt näringsliv vill ha.

Svenskt näringsliv förslag handlar istället om ren lönedumpning. Eftersom våra kostnader till största delen är löner är det bara där vi kan skära. Antingen genom mindre personal eller genom lönesänkningar och fler privata boenden. I Kalmar har vi kring 15 % privat boenden. Jag tycker det är en lagom siffra där vi ligger rätt. Det ger en viss konkurrens, viss valfrihet och en möjlighet att jämföra.

Kalmar har också en ambition att bli en av Sveriges bästa äldrekommuner. Vi ligger 5% över det som kallas för standardkostnad. Det motsvarar c:a 35 miljoner. Detta är något vi valt och där vi bör ligga om vi ska nå våra mål. I Kalmar satsar vi på att höja standarden överallt och bygga nya boenden. Vi satsar också på högre bemanning, framförallt på natten. Vår senaste satsning är på det sociala innehållet och guldkant i tillvaron för våra äldre. Allt detta skulle försvinna om Svenskt näringsliv fick bestämma i äldreomsorgen.

Svenskt näringlivs undersökning är helt oseriös. Den är en partsinlaga och visar bara att man inte förstår vad äldreomsorg eller annan kommunal verksamhet handlar om överhuvud taget, nämligen människor.

Michael Ländin, ordförande Omsorgsnämnden Kalmar