I den allmänna budgetdebatten har man 2 minuter på sig att förklara vad man vill göra med pengarna som fullmäktige beslutar om.