Ekonomin är god och idag presenterades därför en rad satsningar i omsorgen:
 
– 250 000 mot ofrivillig ensamhet. Pengarna går till alla Kalmars träffpunkter och boenden för att satsa på anhörigaktiviteter tillsammans med omsorgstagare.
– Kvalitetssatsning på 1,1 miljon. Extra tid s.k. “reflektionstimmar” där både HSL och SOL för ytterligare tid att arbeta med med bland annat genomförandeplaner.
– 300 000 förbättringspengar till enheter som kan söka pengarna till lokalt förbättringsarbete i syfte att öka delaktigheten och höja kvalitén.
 

Dessutom fick vi resultatet av senaste mätningen under våren av de delade turerna. Snittet är nu 0,02 delad tur per år och medarbetare. Otroligt bra siffror! (Snittet på våra boenden var 6,68 per år och anställd 2015 så visst är det fantastiskt.

Ha en skön sommar!☀️☀️☀️

/Michael