Häromdagen publicerade ett antal forskare och experter en artikeln som belyser de stigande kostnaderna för demensvård i Sverige. De lyfte också de ekonomiska utmaningar som nya, potentiellt dyra, läkemedel kan medföra för framförallt regioner.

Demens är en av de mest påfrestande sjukdomarna, både för de drabbade och deras anhöriga. I Sverige lever idag cirka 150 000 personer med någon form av demenssjukdom, en siffra som förväntas öka till 240 000 år 2050. Dessa siffror är skrämmande, men det finns hopp.

Nya potentiella läkemedel mot Alzheimer, den vanligaste formen av demens, ger anledning till optimism. Men dessa läkemedel kommer med en kostnad, en kostnad som kan skapa en betydande utgiftsförskjutning från kommunerna till regionerna.

År 2019 uppgick de samhälleliga kostnaderna för demenssjukdomar till svindlande 81,6 miljarder kronor, varav 82 procent inom kommunal sektor, främst genom kostnader för särskilda boenden. Dessa kostnader utgör ungefär hälften av kommunernas kostnader för all äldreomsorg och 70 procent av kostnaderna för särskilt boende.

Det är tydligt att vi står inför en stor utmaning. Men för de drabbade spelar det ingen roll om det är kommun, region eller stat som löser detta. Det viktigaste är att vi löser det så att färre slipper lida av demens i framtiden.

För att möta framtidens utmaningar krävs kraftfullt agerande. Vi behöver satsa på forskning inom demenssjukdomar, särskilt med inriktning på införande och uppföljning av ny diagnostik och behandling vid Alzheimers sjukdom. Personal- och kompetensförsörjning till äldreomsorgen måste prioriteras och tillgången till särskilda boenden med inriktning på demens behöver säkras. Anhörigstöd i olika former måste utvecklas.

Det är också viktigt att vi säkerställer tillgången till de nya läkemedlen mot Alzheimer. Även om de är dyra, kan de ha en enorm inverkan på livskvaliteten för de drabbade och deras familjer. Vi måste hitta sätt att finansiera dessa läkemedel, oavsett om det är genom statliga bidrag, privata försäkringar eller andra medel.

Det är dags att vi tar demens på allvar och investerar i framtiden för demensvård. Vi har möjlighet att göra en verklig skillnad för de tusentals människor som drabbas av denna förödande sjukdom varje år. Låt oss ta den chansen.

Michael Ländin, Ordförande Omsorgsnämnden Kalmar och Ersättare i riksdagen för Socialdemokraterna Kalmar län