VR-politikern är på Omsorgsförvaltningen och visar runt. Presidiemöte där vi förbereder nämndsmötet…