Prognoser visar att åldersgruppen 65 år eller äldre kommer att utgöra en fjärdedel av Sveriges befolkning år 2060. Bland alla världens länder är Sverige också det land där det är vanligast att bo ensam och idag utgör 38% av alla Sveriges hushåll ensamhushåll.

Ensamhet handlar om en avsaknad av relationer, alltså hur många människor man har runt omkring sig. Men ensamhet kan också vara att upplevd känsla av ensamhet. Det kan många gånger vara lite “skämmigt” att erkänna och berätta att man känner sig ensam. Man kanske säger att “allt är bara bra” men bakom de orden kan det finnas en stark känsla av ensamhet.

I Kalmar vill vi försöka råda bot på det här. Några av de saker vi genomfört är bland annat att vi stärkt våra träffpunkter. Här finns möjlighet att komma en stund på en fika, en lunch, ett luciatåg eller en Nobelfest. Träffpunkterna finns i hela kommunen och under mandatperioden har vi byggt en ny träffpunkt i Trekanten.

Vi har i år också genomfört ett aktivitetspaket som ger nya hemtjänsttagare gratis lunch och aktivitet på valfri träffpunkt. Allt för att man ska våga ta steget att besöka en träffpunkt och delta i social samvaro.

I juli 2018 inför vi vår Trygghetsgaranti som ger de som är äldre än 85 år en plats på boende i Kalmar. Under 2017-18 har vi även genomfört en satsning och ökat det sociala innehållet som ger samtal, promenader och trevliga måltider för våra omsorgstagare. Vi har också anställt personal som jobbar övergripande och har tagit fram en strategi för just socialt innehåll. Dessutom finns frivilligorganisationer som besöker våra boenden

Nu vill vi lyfta kampen mot ensamheten ännu mer. Vi tar därför ett naturligt nästa steg och bjuder in pensionärsorganisationer och alla studieförbund i Kalmar till ett förutsättningslöst möte, just för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Vi har bland annat en idé om att använda träffpunkter och andra kommunala lokaler som samlingspunkter för äldre och där erbjuda studiecirklar, kurser och diskussionsgrupper från alla studieförbund i en aldrig förr skådad omfattning. Ett sätt att ge äldre en anledning att gå ut, utvecklas och bilda nya sociala nätverk.

Vi hoppas och tror att vårt arbete ska ge frukt och minska ensamheten i Kalmar – Allt för de äldres skull!

Johan Persson (s) Kommunstyrelsens ordförande och ordförande för Pensionärsrådet
Michael Ländin (s) Ordförande Omsorgsnämnden
Elisabeth Gustavsson (s) Ordförande Södermöre kommundelsnämnd