30 sek med Michael Ländin (s) Riksdagskandidat.

Våra äldre som byggt upp den här landet ska det bra.

Det ska inte finnas några fattigpensionärer. Avtalspension och bostadstillägg ska komma automatiskt. Det ska man inte behöva söka eller kunna missa.

Jag tycker också att tandvård ska ingå i sjukvården med högkostnadsskydd så att äldre kan laga och sköta sina tänder utan behöva att oroa sig för sin ekonomi.

Så vill jag att vi tar krafttag mot ensamheten. En ensamhetsminister eller ett nationellt program mot ensamhet för alla våra äldre i Sverige.