Vi lever i en tid av exponentiell teknologisk utveckling där Artificiell Intelligens (AI) troligen är det största som hänt mänskligheten. Då har jag varit med om både Internets och mobiltelefonens utveckling men AI slår dem med hästlängder båda två. Förändringarna kommer också att gå så oerhört mycket snabbare än vad de båda andra gjorde, vilket innebär att vi står inför en revolution i samhället som är utan motstycke i mänsklighetens historia. Det är därför det är av största vikt att vi som samhälle har förmågan att hålla två tankar i huvudet samtidigt – behovet av att både gasa och bromsa, reglera och satsa, när det gäller AI.

Ny AI-myndighet
För det första, behöver vi en stark och insiktsfull myndighet som kan övervaka och reglera användningen av AI. En ny AI-myndighet skulle vara den perfekta lösningen. Dess primära uppgifter skulle innefatta att upprätthålla regleringar kring AI, dela ut licenser till företag för forskning och utveckling, skriva etiska riktlinjer samt att samarbeta med globala aktörer för att harmonisera våra regler. Sådana åtgärder skulle bidra till en säkrare, mer transparent och etiskt ansvarsfull användning av AI.

AI i läroplanen
För det andra, är det av yttersta vikt att vi som samhälle utbildar oss om AI och dess potential. Integrationen av AI i läroplanen skulle ge unga människor kunskaper och verktyg för att navigera och utnyttja AI-teknik på ett säkert och produktivt sätt. Det skulle också säkerställa att vi har kvalificerade individer som kan bemanna de nya yrken som AI kommer att skapa – många av vilka vi ännu inte kan förutse.

Mer resurser till AI
För det tredje, bör staten investera mer resurser i AI. Dessa resurser skulle gynna både privata företag och forskningsinstitutioner, vilket skulle påskynda utvecklingen av innovativ AI-teknik. Statliga investeringar i AI skulle också kunna hjälpa kommuner och regioner att tackla framtidens utmaningar, såsom att tillgodose behoven hos en åldrande befolkning. Ökade resurser till forskning är oerhört centralt. AI har en potential att lösa klimatkrisen med ny teknik och nya metoder. Med AI kan vi också skapa mer effektiva sjukvårdssystem och lindra belastningen på vår arbetsstyrka där alla kommer att behövas.

Balans mellan gas och broms
Detta är en balansakt och vi måste vara beredda att ta emot det oändliga utbud av möjligheter som AI erbjuder, samtidigt som vi försöker begränsa eventuella negativa konsekvenser. Hos vanliga människor finns en oro, som är helt befogad. För att säkerställa att AI utvecklas på ett sätt som gynnar oss alla, måste vi ständigt väga dessa två sidor mot varandra. Genom att göra så, kan vi säkerställa att AI inte bara frambringar teknologiska framsteg, utan också leder oss mot en mer rättvis, jämlik och hållbar framtid.

Michael Ländin
Ersättare i Riksdagen för Socialdemokraterna