Äldreomsorgen pågår året runt, alla dagar, alla timmar, dygnet om. I Sverige finns en kvarts miljon medarbetare som generellt är mycket omtyckta. Hög nöjdhet med personal är nästan genomgående i hela Sveriges äldreomsorg. Här finns kompetens, omtanke, empati och oändligt med tålamod.

Framåt talar dock all statistik för en enorm uppförsbacke i äldreomsorgen. År 2030 kommer antalet invånare över 80 år att öka med över 270 000 personer. Dessutom kommer det de kommande åren att behövas över 67 000 fler anställda inom äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättningar, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Sammantaget blir det en svår ekvation som kräver ingrepp på ett antal områden för att kunna lösas.

Första åtgärden är att ta kontroll över ekonomin. Ligger man kring snittet i Sverige när det gäller standardkostnad bör man kunna hålla budget. Leta efter goda exempel och lär av dessa. Nästa steg är att ta fram strategier och mål som medarbetarna kan jobba med framåt i sitt dagliga arbete. Alla måste kunna se sin roll i måluppfyllelsen och resultatet – vare sig det rör sig om nöjdhet, kontinuitet eller avvikelser.

Kommunen måste också vara en modern arbetsgivare för att kunna locka till sig medarbetare. Dessa ska ha rätt till heltid och ingen ska behöva arbeta delade turer. En hög andel utbildade medarbetare och att hålla timanställda till ett minimum är viktiga beståndsdelar för att uppnå kvalitet i verksamheten. Vi måste satsa på att tillvarata människor som har svenskan som andraspråk genom till exempel språkombud. För att lyckas som arbetsgivare måste vi också arbeta systematiskt med chefers och medarbetares arbetsmiljö.

Nyckeln till högre kvalitet samt ökad självständighet och integritet bland äldre är mycket starkt förknippat med e-hälsa och välfärdsteknik. Det kan ske direkt i äldreomsorgen eller genom nära vård och tillsammans med regionerna. Det behövs mer än någonsin ett kraftfullt införande av välfärdsteknik och en mer digitaliserad äldreomsorg: medicinrobotar, digitala signeringslistor, digital social dokumentation, nattkameror, digitala videobesök för att nämna några exempel.

Världens bästa äldreomsorg behöver en guldkant. Sedan flera år har vi i Kalmar kunnat satsa i omgångar på permanent ökad bemanning på särskilda boenden i syfte att stärka förutsättningarna för mer socialt innehåll i form av fika, promenader och aktiviteter. Vi har även satsat på gratis gymnastik för dem över 79 år, preventiva hembesök av distriktssköterska samt köpt in en ”guldbuss” som kan ta de äldre till stranden eller andra utflyktsmål.

Runt om i Sverige finns ett stort antal kommuner som är duktiga på mycket. Med bra planering går det att kopiera dessa framgångsrika kommuner. Vare sig det handlar om hemtjänst, boenden, hemsjukvård, kontinuitet, välfärdsteknik, nära vård eller guldkant. Vi är övertygade om att med de här byggstenarna så klarar vi framtidens äldreomsorg.

Michael Ländin, Ordförande (S) omsorgsnämnden i Kalmar kommun och Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län.

Mattias Ask, Förvaltningschef i omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun.

Publicerad på Dagens Samhälle 2 juli 2021