1 januari tillträdde jag som ordförande för omsorgsnämnden i Kalmar. En nämnd med 650 miljoner i budget och 1400 anställda. I Kalmar kommun finns 12500 äldre över 65 år. Om 10 år är det över 14000. 

Det ska bli en oerhörd utmaning att vara med om att utveckla äldreomsorgen de kommande åren. Målen är högt satta. Vi ska bli en av Sveriges bästa kommuner med äldrevård i nationell framkant. Vad det innebär kommer vi att utveckla under de kommande åren tillsammans med brukare, anhöriga, anställda, äldreorganisationer och politiker. 

Troligen kommer det att innefatta moderna boenden, teknik för bättre trygghet och för att enklare kunna sköta jobbet, idéverksamhet, ständigt systematiskt förbättringsarbete, bättre scheman, e-hälsa, 100%-iga tjänster för alla som vill, anhörigstöd, stark värdegrund, glädje och social verksamhet men också tid och närhet att göra det där extra som många idag inte känner att man hinner med. Redo för äldrevård 2.0?  

Michael Ländin (s)