När den nya omsorgsnämnden tog över äldreomsorgen i januari 2015 var det under stor press. Ekonomin var under hårt tryck och allmänhet och pensionärsorganisationer var med rätta mycket kritiska mot den riktning som äldreomsorgen gick i.

Sedan dess har oerhört mycket hänt. Majoriteten S-V och C i Kalmar har idag en vision att bli att bli en av Sveriges bästa kommuner i landet på äldreomsorg och tagit stora steg mot denna. Vi har också antagit konkreta mål som ska ta oss i den riktningen. Det handlar om ökad nöjdhet, inflytande, kontinuitet och sociala aktiviteter.

Vi strukturerade om inom administrationen och skapade en plattare organisation. Denna gjorde det lättare att få kontroll över budget på de olika enheterna men även lättare att jobba med våra mål. Tillsammans har nu alla medarbetare i omsorgen arbetat med dessa mål. Det har gett resultat.

Tillsammans med pensionärsorganisationerna behöll vi alla träffpunkter och även fixartjänsten som idag utvecklats till en seniorlots, som gör stor nytta, med bland annat uppsökande verksamhet för våra äldre i Kalmar.
Vi har de senaste åren, istället för att stänga, öppnat nya träffpunkter och utökat öppettiderna och har idag minst en sammanlagd heltidstjänst på varje träffpunkt som ligger intill våra boenden. Man jobbar också efter helt ny struktur för socialt innehåll som omsorgsnämnden också beslutat om.

På våra boenden har vi extraresurser och personal på just de boenden där de behövs. Det är boenden med omsorgstagare som har extra stora behov. Tidigare hade alla samma resurser oavsett vårdtyngd. Vi fortsätter också bygga nytt. Nya “Vänskapens väg“ invigs i mars 2018 och Södra området och Lindsdal står på tur.

Speciellt glada är vi över är vår satsning på socialt innehåll. Uppemot 10 miljoner extra har satsats på samtal, fika, promenader, spel, högläsning, konserter, vårdhund, parcykelturer, iPads på alla avdelningar och mycket, mycket annat. Nu utökar vi detta och 1 november ser vi också till att personalen kan äta med de äldre, att alla aktiviteter som boendet anordnar är gratis och att alla avdelningar på alla Kalmars boenden får Spotify och våra omsorgstagare kan lyssna på just sin egen favoritmusik.

Men nu spänner vi bågen ännu högre. Under hösten tar vi en helt ny demensstrategi som vässar vår omsorg för de med demenssjukdom. Dessutom tar vi fram en ehälsostrategi för den nya digitala äldreomsorgen som är viktigare än någonsin.
Vi kommer också att fortsätta arbetet med rätten till heltid, minimera ofrivilliga delade turer och minska sjukfrånvaron. Nästa år kommer också vår boendegaranti för våra äldre och flera andra spännande projekt. Även en helt ny boendeplan som siktar på hur många som behöver plats på vård- och omsorgsboende 2025. Inget av ovanstående skulle vara möjligt utan vår kompetenta, engagerade personal som varje dag jobbar målmedvetet för de äldres skull. Följ med oss på resan mot en ännu bättre äldreomsorg!

Michael Ländin (s)
Ordförande Omsorgsnämnden Kalmar
Liselotte Ross (v)
2:e vice ordförande Omsorgsnämnden Kalmar
Marita Fransson (c)
Ledamot Omsorgsnämnden Kalmar