Så fick vi då oppositionens (M-L-KD) budgetförslag som i dagens Barometern kallas för innovation och förnyelse. Själv ser jag en budget som är fullständigt vettlös och bara gammal skåpmat som jag sett i alla deras budgetar sedan 2015. När det gäller äldreomsorgen baserar man budgeten på Svenskt näringslivs “Effektivitetsrapport” som innehåller sig på siffror från 2016-2018. Alltså otroligt gamla siffror från tiden innan pandemin.

Den rapporten säger att om bara Kalmar privatiserar all sin äldreomsorg så kan man spara pengar. Man vill genomföra LOV och utmaningsrätt i hela äldreomsorgen. Det innebär att vem som helst kan öppna boenden och göra det omöjligt för kommunen att kunna planera framåt, så som vi nu gör med t.ex Atlasvägen (Karlssons äng) och nya boendet i Lindsdal. Utmaningsrätten innebär också att vem som helst kan utmana vilken verksamhet som helst i kommunen bara genom att säga att man klara det bättre. Inget jobb i kommunen ska kännas säkert. Inga löner för kommunens 1000 undersköterskor ska kännas säkra eller för de övriga 5000 anställda i kommunkoncernen. När som helst kan de privata ta över allt vilket ofta innebär sänkta löner och sämre arbetsvillkor.

Jag har tidigare i fullmäktige sagt att jag anar en strategi där man vill smutskasta äldreomsorgen för att kunna privatisera den. Nu ser vi detta också svart på vitt. Man vill helt enkelt sälja ut hela äldreomsorgen så som man gjort i andra kommuner.

Detta samtidigt som Kalmar har blivit ett föredöme i hela landet. När en pandemi slagit till med full kraft har Kalmar stått starkt med en nu konstaterad låg överdödlighet jämfört med övriga landet. Vi har svarat väl upp emot Coronakommissionens kritik där vi har 95% utbildade undersköterskor, låg andel timvikarier och en kontinuitet som nått topp 30 i landet. Detta har gjort att vi haft besök av statsminister, socialminister, socialutskott och dessutom generaldirektören för Socialstyrelsen som utreder nya äldreomsorgslagen och naturligtvis vill veta mer hur vi arbetar.

I Kalmar har vår hemtjänst i egenregi nått topp 30 när det gäller övergripande nöjdhet.  På våra boenden har vi en bit kvar till detta mål men våra miljonsatsningar på socialt innehåll med fika, promenader och aktiviteter fortsätter även framåt. Här finns även satsningar på minskad ofrivillig ensamhet, guldbussen för utflykter och 10 gratis gympapass för alla +79 åringar i kommunen. I budgeten tar vi också höjd för att det blir fler och fler äldre. Det är en budget för äldreomsorg på riktigt det. En budget där man kan vara trygg att bli gammal i Kalmar.

Michael Ländin, Ordförande Omsorgsnämnden Kalmar