Klimatmötet COP26 håller som bäst på och världens politiker har samlats för att hitta lösningar på vår tids största utmaning. Bland de positiva saker vi sett så här långt är till exempel:

  • att 40 länder har förbundit sig att fasa ut kolkraften
  • att 100 länder ställt sig bakom att stoppa “avskogningen” till 2030
  • att minst 80 länder lovar att metangasutsläppen ska minska

Även som dessa saker troligen inte räcker fullt ut för att nå målen så är det ändå så att världen nu marscherar åt rätt håll i samma riktning. För mig känns det här oerhört positivt.

 

Nu måste steget tas på det lokala planet. Här i Kalmar län där vi arbetar och bor. Socialdemokraterna är kanske det enda parti som har möjlighet, erfarenhet och kraft att klara denna enorma utmaning. Vi ser balansen mellan klimatåtgärder och tillväxt. Vi ser både städer och landsbygd. Vi ser alla länets tolv kommuner.

 

Här i länet har vi jobbat parallellt med miljö- och klimatarbetet och i våras antog vi det första socialdemokratiska miljöprogrammet någonsin i Kalmar län. Ett program där alla medlemmar i Socialdemokraterna i länet har kunnat vara med och påverka. Det har varit remissrundor, konferenser och diskussioner.

 

Programmet är uppdelat i fyra utmaningar. “Fossilfritt län”, “Rent vatten”, “Biologisk mångfald” och ett “Hållbart län”. Programmet är inte en färdig produkt utan ett levande dokument som ändras och utvecklas successivt. Här finns både skarpa förslag och utttalade riktningar.

 

Det handlar om hållbart resande och pendlande på landsbygden. Miljövänliga tåg och biogasmackar. Ta bort engångsplaster i offentlig verksamhet eller fler marina naturreservat.  Bevara och återskapa vattendrag samt öka anläggningen av våtmarker. Minska avfallsmängden men också hushållsnära insamling av kompost, papper, plast, metall och glas.

 

På extrakongressen i Hultsfred den 20 november kommer vi att fortsätta diskussionen med seminarier kring klimatet. Alla deltagare kommer att lämna denna kongressen stärkta av att Socialdemokraterna numera också är ett parti för miljön och klimatet. Det lovar gott inför framtiden och valet 2022!

 

Michael Ländin (s) Ersättare ledamot distriktstyrelsen Socialdemokraterna Kalmar län och sammankallande miljögruppen kring miljöprogrammet.
Publicerad Barometern 2021-11-15