De senaste åren har mycket hänt i äldreomsorgen. Flera nya, moderna vård- och omsorgsboenden har byggts och andra har renoverats. Bland dessa märks Jungmansgården, Berga Backe, Ingelstorpsvägen, Varvet och Vänskapens Väg. På gång är modernisering av Oxhagshemmet, ett nytt centralt boende i Kalmar och ett nytt boende i Lindsdal.

Gemensamt för alla är ny teknik med WiFi och fiber, med möjlighet till streamad TV, musik och andra tjänster. På dessa boenden är har alla avdelningar läsplattor, digitala lås, takliftar och andra tekniska hjälpmedel.
Samtidigt med detta har alla larm i hemtjänst digitaliserats vilket ger en stabilitet och trygghet. Även här öppnas låsen med mobilerna. Vi är också snart klara med en total digitalisering av all dokumentation kring omsorgstagarna vilket gör den lättillgänglig och användbar. Nattkameror i hemtjänsten är nu något naturligt som gör omsorgstagare mer självständiga.

I våras tog Omsorgsnämnden en e-hälsostrategi. Målet med denna är att med ett klokt arbetssätt ta till vara på digitaliseringens möjligheter för att skapa en hållbar och jämlik vård och omsorg och därigenom säkra kvalitet och resurser.

Nu går ytterligare ett stort steg framåt. Med hjälp av regeringens satsningar på välfärdsteknik till kommunerna kommer vi att bygga ut fiber och wifi på alla vård- och omsorgsboenden i Kalmar. Vi kommer också att satsa på läkemedelsrobotar i syfte att avlasta personal och ge möjlighet till självständighet för omsorgstagare. På några boenden kommer vi också att prova högteknologiska japanska toaletter. Dessa hoppas vi ska ge ökad integritet och bättre arbetsmiljö.

Några kommer naturligtvis att frukta att personalen blir överflödig, men det är snarare tvärtom. Jag kan försäkra att all personal som går att uppbringa kommer att behövas. Utmaningarna är gigantiska. Med en allt äldre befolkning kommer vi att behöva tekniken till att inte bara avlasta personalen med arbetsuppgifter, utan även för att förbättra arbetsmiljön så att fler vill arbeta inom omsorgen.

Omsorgen i Kalmar har ett mål att bli topp 30 i Sverige till 2020. Vi är på rätt spår med högre poäng i undersökningarna bland omsorgstagare i både hemtjänst och boende. Vi har också högre trivsel i medarbetarundersökningar samtidigt som sjukfrånvaron sjunker varje månad.
Ny teknik är som jag sagt ingen ersättning för personal utan hjälp, stöd och komplement till personal. Och för att klara framtidens utmaningar behöver vi teknik som lyfter omsorgen i Kalmar!

Michael Ländin (s), Ordförande Omsorgsnämnden