Sverige är det näst bästa landet i världen att bo i om du är kvinna. Detta enligt “U.S. News & World Report 2018”. Bäst är Danmark och trea är Norge. Det säger en del om de enorma framsteg som gjorts i de nordiska länderna.

I arbetslivet listade Veckans Affärer nu i mars Sveriges mäktigaste kvinnor. Deras lista består av en imponerande samling av 125 oerhört kompetenta kvinnor. De är entreprenörer, direktörer och styrelseproffs. Största enskilda gruppen har ekonomisk utbildning, många är civilekonomer. Veckans affärer skriver själva på sin hemsida: “Jämställdhet är inte en kvinnofråga – det är en lönsamhets- och ledarskapsfråga. Det är ett strategiskt verktyg som ger effekter i flera led. Och det är en självklar rättvisefråga.”

När man läser det här borde ju allt vara frid och fröjd. Men det är det inte.

Kvinnor är oerhört välutbildade. Det finns 250 000 fler högutbildade kvinnor än män. För närvarande är 50 procent fler kvinnor än män registrerade vid svenska universitet och högskolor.Trots det så är det färre kvinnor som blir forskarutbildade och 75% professorerna är män.

Av de svenska börsbolagen så är bara var tolfte VD en kvinna. Genomsnittet i alla styrelser visar att 70% är män. I valberedningarna är 80% män. Män väljer män. Säger sig självt att det här är ett resursslöseri utan dess like av välutbildade kvinnor inom alla kategorier.

Ett lagförslag om att åtminstone ha ynka 40% kvinnliga ledamöter i börsbolagens styrelser röstades ned av Alliansen och Sverigedemokraterna tidigare år. Det var synd. Det hade varit åtminstone ett steg mot att få in mer kompetens i näringslivet i form av välutbildade kvinnor.

Jag kandiderar i höstens val till riksdagen. Skulle jag bli invald är jämställt ledarskap en fråga jag skulle driva. Jämställt för mig är inget annat än 50-50.

Michael Ländin, riksdagskandidat 2018 för Socialdemokraterna i Kalmar län

#fiftyfifty

Publicerad i tidningen Östra Småland 2018-03-22