När man för snart 50 år sedan invigde Ölandsbron räknade man med en miljon bilar om året. Idag kör nästan sju miljoner bilar över bron varje år. Inget tyder på att vi nått taket utan antalet bilister ökar år efter år. Detta stora antal bilar påverkar såklart alla vägar i hela länet. Det måste då bli den utgångspunkt som alla beräkningar av trafik i länet utgår ifrån.

Därför är det naturligt att vi redan nu börjar planera för framtida Ölandsbro. Hur den ska finansieras, var den ska ligga, bullerproblematik, hänsyn till cyklister och en en grön framtid med elbilar.

Den stora frågan är naturligtvis den ökande trafiken och hur den påverkar vägarna i resten av länet. Här måste man ta ett helikopterperspektiv för att kunna se att vägarna från både norr, väster och söder i vårt län klarar denna belastning. Även Ölands egna vägnät måste givetvis vara med i diskussionen.

Ölandsbron tog 40 år att planera och Öresundsbron över 100 år så det är verkligen inte för tidigt att starta redan nu. Enligt projektledaren för de reparationer som pågår just nu håller bron med nuvarande reparation till 2070-75. En ny bro måste alltså planeras så den är klar i god tid innan 2070. När nu riksdagen ska debattera frågan är viktigt att hela länet diskuteras. Helhetsgreppet får inte missas och heller inte det lokala medborgarperspektivet i de närliggande kommunerna.

Kalmar län är ett litet avfolkningslän med bara kring 250 000 invånare. Det innebär att vi i trafikplanering och infrastruktur måste tala med en röst. Vi skrev redan våren 2018 i en debattartikel att blivande Region Kalmar län tillsammans med kommunerna ska vara drivande när det gäller planeringen av en ny Ölandsbro. Detta gäller självfallet också länets riksdagsledamöter.

Tillsammans måste alla kommuner, region och riksdagsledamöter driva hela länets frågor när det gäller infrastruktur. Just nu är Ölandsbron i fokus då den debatteras i riksdagen den 4 april. Nästa gång är det järnvägen. Gemensamt kan vi visa att Kalmar län håller ihop. På så vis kommer vi att få en ny genomtänkt Ölandsbro på plats redan innan den gamla måste tas ur bruk men även övrig infrastruktur till vårt avlånga län.

Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande, Mörbylånga
Ilko Corkovic (S) kommunstyrelsens ordförande, Borgholm
Michael Ländin (S), ersättare riksdagen, Kalmar