Under 2020 har jag varit delaktig i framtagandet av ett miljöprogram för Socialdemokraterna i Kalmar län. Programmet är på fyra områden.

  • Ett fossilfritt Kalmar län
  • Ett rent Kalmarsund
  • Biologisk mångfald Kalmar län
  • Ett hållbart Kalmar län.

Det har varit ute på remiss i våra tolv kommuner hela hösten och det arbetet fortsätter även nästa år. Nu har vi dock brutit ut biogasdelen och det stycket gick i helgen äntligen igenom på distriktskongressen och godkändes. Socialdemokraterna i Kalmar län är alltså eniga kring nedanstående stycke.

Socialdemokraterna gasar för biogas

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga, ska vi nå Parisavtalet och våra miljömål måste vi drastiskt sänka våra fossila koldioxidutsläpp, och det snabbt.
Många miljöfrågor går åt rätt håll men utsläppen från bilar och persontransporter gör inte det. Vi åker mer bil och ofta på fel bränsle. Tänk om det fanns ett fossilfritt lokalproducerat bränsle, sprunget från den småländska myllan som också gjorde våra stränder fina och gynnar Kalmar läns lantbrukare. Det finns det!
Biogas produceras från gödsel, avloppsslam och matrester innebär 90% färre utsläpp än fossila bränslen. Restprodukten när gasen är utvunnet går tillbaka som gödsel på våra åkrar och innebär mindre utsläpp av näring i våra vikar vilket minskar övergödningen.

Vad kan då vara bättre än stora satsningar på biogas i länet så att fler kör på fossilfri biogas som stödjer våra lantbrukare och minskar övergödningen. I vissa delar av länet som på Öland och andra områden kan gödsel, matrester och avloppsslam driva hela befolkningens och turisternas behov av drivmedel.

Idag kör fortfarande för få på biogas därför vill Socialdemokraterna Kalmar län:
• Förbättra infrastrukturen för att tanka biogas i hela länet och fördubbla antalet biogasmackar i Kalmar län.
• Stötta och initiera initiativ för att producera både flytande och komprimerad biogas från exempelvis gödsel i hela länet.
• Se över kommunernas och regionens fordonsflotta för fossilfria transporter innan 2023 med fokus på biogasbilar samt att skapa efterfrågan på biogas genom att ställa krav i upphandlingsförfarande.
• Underlätta tekniksprånget till fossilfria bilar både för privatpersoner och transportsektorn genom kampanjer, information, samverkan med nybilsförsäljning, andrahandsmarknaden och verkstäder för konvertering till biogas.
• Att vi på nationell nivå verkar för ett införande av produktionsstöd

Nu jobbar vi vidare med resten av miljönprogrammet och under nästa år så sätter vi det också. 🙂

/Michael