Gratis träning för alla äldre, uppsökande sjuksköterska och en egen minibuss för utflykter och aktiviteter är några av de inslag som vi i Omsorgsnämnden planerar för nästa år.

Men låt mig börja från början. I januari 2015 tillträdde jag som ny ordförande i Omsorgsnämnden. Dessutom med helt ny nämnd och ny förvaltningschef i Mattias Ask som åren sedan dess gjort ett fantastiskt utvecklingsarbete.

Prognosen då var ett mycket stort underskott. Dessutom fanns en konflikt med både kommuninvånare och pensionärsorganisationerna. Tack vare bättre kommunikation och lyhördhet räddar vi både ekonomin och relationerna redan under första året.

Sedan dess har vi tack vare välskött ekonomi, ny teknik, otroliga medarbetare och förbättringsarbete kunnat göra stora och viktiga satsningar i äldreomsorgen. Låt mig nämna några exempel:

Garantibelopp för omsorgstagare på våra vård- och omsorgsboenden. Detta innebär att när mat, hyra och avgifter är betalda ska man oavsett pension ha ett garantibelopp kvar till personliga utgifter. Det här var för övrigt något som M, L och KD röstade emot.

Heltid till alla – Nu har alla möjlighet att få heltid inom äldreomsorgen i Kalmar kommun. Hittills har betydligt fler anställda än tidigare fått en heltidstjänst. En oerhörd framgång för jämställdheten och för framtida pensioner för våra medarbetare.

Miljoner till promenader, fika och aktiviteter – Ja, varje år satsas nu 5 miljoner mer än tidigare på socialt innehåll till alla omsorgstagare i Kalmar. Ett område som stärkts oerhört under de här åren.

Nu går vi vidare. Vi tar med oss årets ram med ett större överskott in i nästa år. I planerna för 2020 finns på så vis ett rad reformer:

Ökad rehabilitering – En satsning på ett förhållningssätt och ett arbetssätt för att stärka omsorgstagarens självständighet. Vi anställer en arbetsterapeut som samarbetar med med våra biståndshandläggare.

Uppsökande verksamhet av sjuksköterska. Detta är en idé som kommer från samarbetet med pensionärsrådet och innebär preventiva hembesök till äldre över 75 år år som ännu inte har hemtjänst eller hemsjukvårdsinsatser. Görs tillsammans med Region Kalmar län.

Digitala signeringslistor – Upphandling och införande av digitala signeringslistor tillsammans med våra medicinrobotar ska minska antalet läkemedelsavvikelser.

Ökad kvalite genom reflektionstimmar – Vi fortsätter med reflektionstimmar för medarbetare på boende kring omsorgstagarnas delaktighet och hälsa. Dessa timmar har varit ett kvalitetslyft för verksamheten och dessutom mycket positiva för arbetsmiljön.

Kraftsamling mot ensamhet – Arbetet tillsammans med organisationer, universitetet, studieförbund, med flera fortsätter och vi räknar med att presentera en eller flera Kampradansökningar i kampen mot ensamhet under första halvåret 2020.

Förbättrad arbetsmiljö – Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete tillsammans med facket. Det syftar till att förbättra arbetsmiljön genom insikt, ökad samsyn och konkreta åtgärder. Under året fortsätter också arbetet med att minska de ofrivilliga delade turerna som idag är färre än någonsin tidigare.

Gratis träning för äldre – Vi erbjuder nu Kalmars äldre över 79 år möjligheten att träna 10 gånger gratis med handledning på ett gym under 2020. En koncept som stärker självständighet och hälsa.

Anhörigträffar – När anhöriga kommer på besök mår våra omsorgstagare som bäst. Vi fortsätter därför självklart vår succésatsning på anhörigträffar.

Ännu mer promenader, fika och aktiviteter. Vi kommer under 2020 att satsa ännu mer än tidigare på socialt innehåll. Vi har också införskaffat en en minibuss som alla kan boka in sig på för att kunna åka på utflykter och aktiviteter.

Som politiker är jag både glad och stolt när vi i majoriteten på torsdag fastställer denna verksamhetsplan och budget för Omsorgsnämnden i Kalmar. Jag ser verkligen fram emot 2020!

Michael Ländin (s), Ordförande Omsorgsnämnden Kalmar