Sedan fem år tillbaka har Kalmar äldreomsorg gått rejält framåt. Det har varit stora satsningar på kvalitét, utbildning och extra resurser till promenader, fika och aktiviteter.

Detta har gett fina resultat i de årliga undersökningar som Socialstyrelsen gör. Nöjdheten som nu når 95% i hemtjänsten är det högsta resultatet någonsin i Kalmars historia.

Men vi är inte nöjda där. Genom “Kalmarlyftet” som presenterades i somras satsar vi ytterligare resurser till bland annat kvalité, reflektionstid och ännu mer socialt innehåll för våra äldre. Satsningen rullar ut fullt nästa år.

Vi har under åren satsat på arbetsmiljö, minskat sjukfrånvaron och gett alla en möjlighet att arbeta heltid i äldreomsorgen. Vi har även fokuserat intensivt för att minimera de delade turerna som innebär att arbetsdagen delas upp i flera arbetspass med flera timmars uppehåll mellan passen. Detta har varit framgångsrikt och vi har nu nått ett vägskäl.

Genom den historiska satsningen regeringen med samarbetspartier gjort i budgeten för 2021 gjort stärks äldreomsorgen i Sverige med 4 miljarder. Detta för att klara de utmaningar som finns i kommunerna med svagare ekonomi, allt fler äldre och svårigheter med kompetensförsörjning.

Delade turer är ett stort problem för många. Det är oerhört ansträngande och svårt att anpassa till ett socialt liv. Det gör också yrket mindre attraktivt och det blir svårare att rekrytera medarbetare. Eftersom majoriteten av de som arbetar delade turer är kvinnor är detta självklart också en jämställdhetsfråga.

Allt detta sammantaget har nu gjort att vi i den politiska majoriteten med s, v och c nu beslutat att en gång för alla slopa de delade turerna i äldreomsorgen. Inriktningen är att detta ska vara helt genomför senast våren 2021.

Michael Ländin (S)
Richard Deichmann (V)
Filip Qvarnström (C)

Även publicerad Barometern 9 okt 2020