Häromveckan la regeringen fram sitt lagförslag om kvotering i börsnoterade bolagsstyrelser. 40% i styrelserna ska vara kvinnor. Lagen träder i kraft 2017 och får full effekt 2019. Det är action – handling och ett feministiskt förslag från en feministisk regering.

Det blev ett ramaskri från många i näringslivet. Sven Hagströmer, storföretagare och adelsman tycker att lagen är ett missfoster. Carl Bennet som är storägare i mängder av bolag säger att näringslivet måste få lösa den här frågan själva. “De jobbar intensivt med öka andelen kvinnor” säger han till Di. Nähä, det finns tydligen inga kompetenta kvinnor då.

Antonia Ax:son Johnson anser att det inkräktar på hennes äganderätt att själv utse styrelsen. Antonia är i mina ögon en stark kvinna som visar att hon precis lika bra som vem som helst kan driva bolag. Hon har dessutom i alla bolag mål för jämställdheten i styrelserna som motsvarar regeringens lagförslag. Så varför inte välkomna en kvotering?

Det är nästan 100 år sedan vi införde kvinnlig rösträtt i Sverige. Svenska kvinnor har idag högre utbildningsnivå än män. Vid 24 års ålder har 51 procent av kvinnorna påbörjat en högre utbildning – en skillnad på 15 procentenheter jämfört med männen, enligt nya siffror från Högskoleverket. Hur svårt kan det då vara att hitta kompetenta kvinnor till en bolagsstyrelse?

Dessvärre är det stora problemet med att låta manliga styrelser och valberedningar leta efter kvinnliga ledamöter. Det går för långsamt. Män väljer nästan alltid män. Tyvärr. Enligt Andra AP-fondens kvinnoindex 2015 och med samma förändringstakt som de senaste 12 åren tar det 25 år innan styrelserna består av 50 procent kvinnor. Samma index berättar även att manliga styrelser väljer manlig ledning. Bara drygt 5% av VD-arna är kvinnor. Ett resursslöseri som ett litet land som Sverige inte borde råd med.

I Norge har en liknande lag gett resultat. Där är idag 40% kvinnor i styrelserna. Nu går man vidare och vill ha upp siffrorna även i ledningsgrupperna där problemet är ännu större både i Norge och Sverige. De har haft den här lagen i 10 år. Vi håller fortfarande på och väger för och emot. Inte konstigt att Norge enligt World Economic Forum ligger före oss i Sverige på jämställdhet.

Hur ställer sig då de övriga partierna till förslaget om jämställdhet i bolagsstyrelser? Vi har ju ändå tre kvinnliga partiledare i oppositionen. Flera av oppositionspartierna kallar sig också på sina hemsidor för feministiska. Man får hoppas att de står upp för det när det blir skarp läge i riksdagen och lagen ska godkännas.

Med jämställda och feministiska hälsningar

Michael Ländin, S-politiker och IT-entreprenör