Under den här valrörelsen har jag varit ute och knackat dörr och lyssnat på människor.
En del tycker att vi politiker blundar för de problem som finns. För visst finns det problem i Sverige. Saker som inte är OK

För det är är INTE OK att vissa bostadsområden är helt nedgångna med ogräs, slitna dörrar, trasiga fönster, dålig färg.
Det är INTE OK med gäng och kriminalitet som leder till hot och våld och tom bränder och skjutningar så att människor inte känner sig trygga där de bor.
Men det är också därför vi vill ha 10 000 fler poliser som bekämpar brotten och men vi vill också bekämpa även dess orsaker. Vi lovar att rusta upp miljonprogrammen där målet är att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden i Sverige.

Det är heller INTE OK med köer i vården.
Därför vill vi se en köfri sjukvård och 14 000 fler anställda. Det finns med i vår budget för de kommande åren.

Och det är absolut INTE OK att det i Sverige finns fattigpensionärer. Det borde det inte finnas i ett av världens rikaste länder.
Vi har därför ett vallöfte där vi höjer pensionen med 600 kr per månad för de som har det sämst. Vi vill också ta bort resterna av den orättvisa pensionärsskatten.

Ställer du upp på våra vallöften då tycker jag du ska rösta på oss! Det är röst på att lösa de problem som finns i Sverige men utan bitterhet och med en tro på framtiden.

#inteok #val2018 #riksdagskandidat #sosse