I takt med att klimatförändringarna accelererar står Europa inför stora utmaningar. Samtidigt som vi brottas med ekonomiska problem som inflation och växande ekonomisk ojämlikhet, är det tydligt att dessa frågor kräver internationella lösningar. I denna kritiska tidpunkt, inför Europavalet 2024, måste vi fokusera på hur Sverige kan bidra till en starkare, mer hållbar och sammanhållen europeisk union.

Europas nuvarande ekonomiska och klimatrelaterade utmaningar är två sidor av samma mynt. Inflationen och den ekonomiska stagnationen har drabbat vanliga människors plånböcker hårt. Samtidigt förvärras klimatkrisen, vilket hotar vår miljö och framtid. Dessa problem kan inte hanteras isolerat av enskilda nationer. De kräver samarbete och gemensamma åtgärder på EU-nivå.

För att hantera dessa utmaningar effektivt behöver vi en stark europeisk agenda som fokuserar på både ekonomi och klimat. Sverige kan spela en ledande roll i detta arbete genom att:

  1. Driva på för en grön omställning inom EU, där vi går i bräschen för hållbar energiproduktion och minskade utsläpp.
  2. Förespråka för en rättvis omfördelning av resurser och investeringar i grön teknik, vilket kan skapa nya jobb och bidra till ekonomisk tillväxt.
  3. Stärka EU:s handlingskraft mot klimatförändringarna genom att främja gemensamma initiativ och investeringar i miljövänlig infrastruktur.

Inför Europavalet är det viktigt att vi som väljare står upp för dessa viktiga frågor. Genom att rösta på partier som prioriterar klimat och ekonomi kan vi säkerställa att Sverige tar en aktiv roll i EU för en grönare och mer hållbar framtid. Tillsammans kan vi skapa ett Europa där miljö och ekonomi går hand i hand mot en ljusare framtid. Därför uppmanar jag alla att rösta för en starkare och mer sammanhållen europeisk union – för vår och kommande generationers skull. Rösta fram en Socialdemokrat i Europavalet 9 juni.

Michael Ländin (s) Ersättare riksdagen Socialdemokraterna Kalmar län