För en tid sedan fick jag en skrivelse från de privata vårdföretagens branschorganisation. De ansåg att det var fel att vi som kommun, tillsammans med kommunal ställde krav. Krav som innebär att de som fick utbildning till undersköterska på arbetstid genom “äldreomsorgslyftet” skulle erbjudas en heltidstjänst. De ville istället ge sina blivande utbildade undersköterskor deltidstjänster. De två företag som finns i Kalmar och bedriver privat äldreomsorg har en sammanlagd omsättning på över 8 miljarder. Att då inte kunna erbjuda sina anställda heltid är för mig en gåta.  Speciellt när man framåt ser att man behöver mer personal, inte färre.

Jag svarade så här:

“Det är givetvis mycket tråkigt att höra privata företag väljer att avstå från att ge dessa medarbetare en undersköterskeutbildning. Ur vårt perspektiv är tiden förbi då undersköterskor bara erbjuds deltid. Det är ur ett jämställdhetsperspektiv förlegat och påverkar pensionen framåt negativt för dessa medarbetare. Dessutom minskar det dramatiskt våra möjligheter att lösa äldreomsorgens stora problem, nämligen bristen på kompetens och arbetskraft. Denna fråga avgörs helt utifrån hur attraktivt arbetet är och bestäms av lön, villkor och möjligheten att faktiskt försörja sig på det arbete man är utbildad som.
Med hänvisning till ovanstående ser jag inga möjligheter alls att ta bort kravet på heltid/tillsvidareanställning vid nyttjande av satsningen äldreomsorgslyftet. Jag uppmanar istället er och era medlemsföretag att verkligen fundera över vägen framåt. Outbildad arbetskraft med deltidstjänster eller välutbildad arbetskraft med heltidstjänster. För mig är valet enkelt. “

I vår moderata lokaltidning vinklades detta idag – ironiskt nog – just på internationella kvinnodagen som om kommunen var den onda  och ställde orimliga krav på vårdföretagen. Jag tar mig för pannan.

För mig var detta ett lätt beslut att fatta. Att backa tillbaka utvecklingen när det gäller jämställdhet, heltidstjänster och pensioner kommer jag aldrig någonsin att göra. Det är ett löfte jag lovar hålla i resten mitt liv.  Detta blir mitt bidrag på på internationella kvinnodagen.

Michael Ländin, (s) ordförande Omsorgsnämnden Kalmar och ersättare rikdagen.