Att vara aktiv i politiken är för mig otroligt viktigt. Det är att ge tillbaka till samhället. Det har gjort mitt liv rikare på flera sätt. Under mitt liv har jag fått ta del av omsorg, utbildning och sjukvård gemensamt finansierat av samhället. Hela tiden har jag haft yttrandefrihet, trygga arbetsmarknadslagar, religionsfrihet och demokrati. Det är helt fantastiskt. Men det finns ändå otroligt mycket kvar att göra.

För ett sekel sedan startade vi arbetet med en grundläggande välfärd i Sverige. Tanken var redan från början att samhället skulle bygga på gemenskap och att ingen skulle skaffa sig fördelar på andras bekostnad.
100 år senare kan vi ändå inte vara nöjda. Klyftan mellan fattiga och rika i Sverige har ökat ända sedan 1980-talet, då den ekonomiska jämlikheten var som störst. Klasskillnaderna består och visar sig i arbetslöshet, utbildningsnivå, hälsa och brottsstatistik.

Det här vill jag förändra. Jag ser möjligheten för en bättre fördelningspolitik där ungdomar inte utnyttjas genom låga ingångslöner. Där kvinnodominerade yrken värderas och lönesätts lika högt som männens. Där näringslivets toppchefer inte tjänar 61 gånger mer än vad en industriarbetare tjänar. Det faller på sin egen orimlighet. 

Ungdomar är idag mer stressade än någonsin och på fyrtio år har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats. Stress i skolan, krav på sociala medier men också de ökande klasskillnaderna gör att dessa problem måste prioriteras. Det är våra ungdomar som är framtiden. Enligt Folkhälsomyndigheten så har 6 av 10 unga kvinnor utsatts för sexuella trakasserier. Det innebär att bortåt en miljon unga kvinnor växer upp i ett Sverige där detta är normaltillståndet.

“Gigekonomin” gör också att fasta anställning minskar och ersätts med tillfälliga jobb. I Sverige finns 450 000 arbetslösa – på tok för många. Företag som utnyttjar ungdomar och människor som står långt ifrån arbetsmarknaden växer upp som svampar ur jorden.
“Hyvling” innebär att heltidstjänster kapas i timmar och blir deltidstjänster. Ta det, annars är dörren där, säger arbetsgivaren. Enligt Arbetsdomstolen blir det en omplacering. Mycket vanligt inom handeln. Allt detta är enligt mig avarter och kryphål i vår svenska tidigare så trygga arbetsmarknad. Det måste självklart stoppas.

Deltidsarbetet är så klart en jämställdhetsfråga också. Hur många män på en byggarbetsplats skulle godta ett deltidsjobb? Bara 4 av 10 chefer i Sverige är kvinnor. Detta trots att betydligt fler kvinnor än män är registrerade vid svenska universitet och högskolor. Män får alltså jobben trots att de har lägre utbildning. Faktum är att 83% av alla VD:ar är män. Dessa orättvisor ska inte finnas i ett jämställt samhälle.

Det finns idag kvinnor som jobbat hela livet men inte kan leva på sin pension ändå. Att Sverige har fattiga äldre är en skam. De lägsta pensionerna måste såklart höjas och det är brått. Ensamheten bland äldre är också ett ökande problem. Det innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- kärlsjukdomar, stroke och demens. Många äldre har heller inte råd att gå till tandläkaren heller. Självfallet borde tandvården ingå i vår vanliga sjukförsäkring. Det ska inte synas i munnen hur mycket eller lite pengar man har i plånboken.

Miljö- och klimatproblemen är vår troligen största fråga någonsin. Här måste Sverige återta vår plats på världsscenen och ta taktpinnen. Satsa ännu mer på sol och vindkraft, förbjuda fossila bränslen och ta ansvar för våra utsläpp. Att en ung, numera världskänd Greta Thunberg har mer kraft och fler idéer än de flesta av oss politiker, säger egentligen det mesta: Det görs helt enkelt inte tillräckligt. 

Slutligen. Som politiker tycker jag också att teknik, tillväxt och jobb är centralt. Det är det som skapar resurserna till välfärden och möjligheten att hitta nya lösningar för miljön. Sverige är idag ett föredöme på många områden och borde kunna vara ledstjärna för många andra länder i världen. Jag tror att detta arbete kan utvecklas och lysa ännu starkare.

Som politiker hoppas jag kunna arbeta med alla dessa frågor de kommande åren. Jämställdhet, äldrefrågor, jobben, minskade klasskillnader, ungdomar och klimatet. Jag vågar tro att det går att göra skillnad. Om vi alla tänker så blir vi ostoppbara. 

Michael Ländin, Ersättare i riksdagen för Socialdemokraterna i Kalmar län