Gratis träning för alla äldre, uppsökande sjuksköterska och en egen minibuss för utflykter och aktiviteter är några av de inslag som vi i Omsorgsnämnden planerar för nästa år. Men låt mig börja från början. I januari 2015 tillträdde jag som ny ordförande i Omsorgsnämnden. Dessutom…