Varje dag går 200 000 medarbetare i äldreomsorgen till jobbet. De gör ett fantastiskt jobb när de ger omsorg åt Sveriges nästan 300 000 äldre i hemtjänst, på träffpunkter, i hemsjukvård och på äldreboende. De är mer kompetenta än tidigare och har mer kvalité och koll över verksamheten än man någonsin tidigare haft.

Lagstiftning och regler säkerställer även att äldre har mer inflytande än tidigare och detta är något som även syns i de stora undersökningar som Socialstyrelsen gör, där nästan 200 000 omsorgstagare svarat på frågor om omsorgen. Här framgår att 95% av de som bor på äldreboende är nöjda. Inom hemtjänsten är samma siffra 97%. Vilket företag eller organisation som helst skulle vara stolta över sådana siffror.

Trots dessa jättefina resultat går många till jobbet varje dag med en klump i magen. Det är en känsla av otillfredsställelse och man är rädd att inte göra ett bra jobb. Man känner själv att man gör ett bra jobb men vill hela tiden försöka göra mer och mer. Ibland leder frustrationen till insändare och medarbetare som syns i tidningen. Ibland med rätta, men medias bild som hamras in varje dag om att äldreomsorgen i Sverige är dålig och i kris, gör att många inte ens vill gå till jobbet. I hundratals artiklar tas negativa saker upp där summan av det hela är att vi i omsorgen gör ett dåligt jobb. Vi duger inte. Vi räcker inte till.

För att göra ett bra jobb i omsorgen enligt media räcker det inte med att gå till jobbet varje dag och göra det man alltid gör och har gjort de senaste 20 åren. Idag måste du vara Sveriges bästa hemtjänst eller vinna något pris för att synas som positiv. Eller resa till något varmt land med en grupp äldre. Något speciellt som sticker ut.

Vardagen där 200 000 medarbetare varje dag, dygnet runt tar hand om våra äldre med omtänksamhet, tålamod och professionalism är helt ointressant för media. Det är en skandal , otroligt orättvist och kränkande att bilden i samhället är att omsorgen är dålig och stressig jämt. Verkligheten är att alla medarbetarna i omsorgen gör sitt jobb varje dag och borde få beröm för det. Så snälla visa en medarbetare i äldreomsorgen uppskattning idag!

Michael Ländin, ordförande Omsorgsnämnden i Kalmar

#varjedagomsorg #omtanke #världensbästajobb #omsorg